Rychloběžná vrata se používají ve vnitřních prostorech nebo jako venkovní uzávěr k optimalizaci dopravního toku, k zlepšení klimatu v místnostech a k úsporám energie. Program rychloběžných vrat zahrnuje vertikálně i horizontálně otvíratelná průhledná vrata s flexibilním závěsem, také v kombinaci se sekčními a rolovacími vraty, i jako výkonná spirálová vrata příznivá pro servis s hladkými plochými hliníkovými profily. Rychloběžná vrata jsou až 20krat rychlejší než běžná průmyslová vrata. Proto je inteligentní technika pohonu a řídící jednotky dimenzována pro trvaly provoz. Standardně- výkonné řídící jednotky s frekvenčními měniči (FU). Řídící jednotka s FU umožňuje vyšší rychlost a snižuje zatížení cele mechaniky vrat, čímž několikanásobně prodlužuje životnost vrat.